FANDOMStaff

Character Design
Keiji Inafune (Inafking)
Yasuaki Kishimoto (Yasukichi)
Tokimi293
Akemi Iwasaki (Zizi)
Donchan

Sound Composer
Yasuaki Fujita (Bun Bun)

Programmer
Tadashi Kuwana (T.K.)
A.M.
Kero Kero

Planner
Masayoshi Kurokawa (Patariro)

Sub Planning
Hatukoochan
Yoshinori Takenaka (Bamboo)
Keiji Inafune (Inafking)

Special Thanks
Mutsuo Shimomura
Takashi Fujioka
Akio Yabuki
Takehiro Suzuki
Tomohiro Komine
Yoshitomo Imaizumi
Masayoshi Anzaki
Junjiro Kimura
Katsuhiro Nakamura
Atsushi Watanabe
Yuhsuke Murata
Takashi Umezawa
Tomohiro Takei
Tomohide Asakura
Takashi Yoshimura
Yoshitane Okimoto
Yataka Suzuki
Keisuke Hokku
Taku Hikichi
Tsutomu Kono
Hiroki Okabe
Hisatomo Tanaka
Akira Obata
Bungo Iwai
Shinpei Johno
Kazutaka Horitomo
Tetsu Akiyama
Masashi Haruki
Shouichiro Yamaguchi
Keisuke Kamioosako
Fumitomo Kagami
Makoto Inoue
Harumi Fujita (Mrs.Tarumi)
Jyagua
Takepong
Ashenden
Koba Win
Aribon
Yacchan Z
Iriko

Uncredited

Tokuro Fujiwara -- Producer / Team Manager
Akira Kitamura -- Original Game Design

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.